Alternative content

Get Adobe Flash player

   
 
     
       
       
     
  Home/About Oishi/Corporate Social Responsibility  
28.11.14
โออิชิ กรุ๊ป สานต่อโครงการ “โออิชิ ให้” เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ ณ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ “โออิชิ ให้” มอบเงินบริจาค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเครื่องดื่มโออิชิ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ ณ บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ
 
28.11.14
โออิชิ กรุ๊ป ร่วมลงพื้นที่ศึกษาต้นแบบและผลงานของตำบลโพนทอง ภายใต้โครงการ “1 บริษัท 1 ตำบลสัมมาชีพ”
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ศึกษาต้นแบบและผลงานของตำบลโพนทอง ภายใต้โครงการ “1 บริษัท 1 ตำบลสัมมาชีพ” เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรและพี่น้องเกษตรกร
 
30.09.14
ฉลอง 100 สาขา “ชาบูชิ (Shabushi by OISHI)” พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
ฉลอง 100 สาขา “ชาบูชิ (Shabushi by OISHI)” พร้อมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน
 
17.09.14
โออิชิ กรุ๊ป มอบอาคารเรียนหลังใหม่ ที่ จ.เชียงราย
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบอาคารเรียนหลังใหม่ ที่โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 
26.07.14
โออิชิ กรุ๊ป นำจิตอาสาเริ่มลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จ.เชียงราย
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 และ ผู้ประกอบการไร่ชา นำจิตอาสาเริ่มลงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา จ.เชียงราย ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว
 
03.06.14
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานของโออิชิ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการ “ให้”
มารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ และ ไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานของโออิชิ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557 ภายใต้โครงการ “ให้” เพื่อส่งเสริมบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 
28.05.14
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย “ไร่ชาแก้ปัญหาหมอกควัน”
มารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย “ไร่ชาแก้ปัญหาหมอกควัน” เพื่อสนับสนุนการปลูก “ไร่ชาโออิชิ”
 
28.05.14
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ โออิชิ “ให้” มอบทุนสนับสนุนและเครื่องดื่มโออิชิ สำหรับจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
มารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนและเครื่องดื่มโออิชิ สำหรับจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
 
28.05.14
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ โออิชิ “ให้” นำพนักงานโออิชิ กรุ๊ป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต
มารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานโออิชิ กรุ๊ป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 
ย้อนกลับ 1 -  2 -  3 -  4  - 5 ถัดไป