Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
แผนกประกันคุณภาพ : QA Staff 2 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง  สระบุรี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.  สายวิทย์ - คณิต  สาขาที่เกี่ยวข้อง
§  มีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพในสายการผลิต QC,QA อย่างน้อย 1-2 ปี
§  หากมีประสบการณ์ทางด้านห้อง Lab พิจารณาพิเศษ
§  มีความรู้พื้นฐานด้าน ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ / สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
§สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ 
 
 
 
แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : Safety Officer 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง  สระบุรี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
§  มีประสบการณ์ด้านงาน Safety ในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2  ปี
§  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 14001, OH&S และ TIS/OHSAS 18001
§  หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานผลิต อาหารและเครื่องดื่มจะพิจารณาเป็นพิเศษ
§  สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
§  มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และมีความละเอียดรอบคอบ
 
 
 
แผนกธุรการ : Driver (พนักงานขับรถผู้บริหาร) 1 ตำแหน่ง
 

ประจำตึกแสงโสม  เขตจตุจักร  

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปวส.
§  มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 4 ปี
§  มีความรู้ด้านการบำรุงรักษา รถยนต์
§  มีความรู้ในเส้นทางใน กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
§  มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
§  มีบุคลิกภาพดี ใจเย็น 
 
 
 
แผนกทรัพยากรมนุษย์ : ER Supervisor (หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม นิติศาสตร์ สันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
§  มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 4 ปี
§  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
§  มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 
 
1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  - 13  - 14  - 15  - 16  - 17  - 18  - 19  - 20  - 21  - 22  - 23  - 24  - 25 ถัดไป
โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 19 - 20 อาคารปาร์คเวนเชอร์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-785-8888
โทรสาร 02-785-8825
อีเมล์ : hrm@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com