Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่าย 3 ตำแหน่ง
 

 คุณสมบัติ
-เพศชาย / หญิง อายุ 23- 30 ปี
-ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหาร มนุษยศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านงานธุรการหรืองานจัดซื้อ 1-3 ปี
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะในด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และประสานงาน
-หากมีประสบการณ์ใช้SAPมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 
*ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่
 
 
เจ้าหน้าที่บัญชี 5 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 28 ปี
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์หรือมีความรู้ในการใช้ SAP มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ระดับดี

 
*ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่
 

โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 19 - 20 อาคารปาร์คเวนเชอร์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-785-8888
โทรสาร 02-785-8825

สำนักงานใหญ่
อีเมล์ : recruit@oishigroup.com
 
โรงงาน
อีเมล์ : recruitcenter@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com