Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : Safety Officer 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง  สระบุรี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือผ่านการฝึกอบรมตามที่           

    กฏหมายกำหนด

§  มีประสบการณ์ด้านงาน Safety ในโรงงานอุตสาหกรรม 1-3 ปี
§  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 14001 และ OH & S และ TIS/OHSAS 18001
§  หากมีประสบการณ์ในสายงานโรงงานผลิต อาหารและ เครื่องดื่มพิจารณาพิเศษ
§  สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
§  มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย, มีความละเอียดรอบคอบ
 
 
 
แผนกประกันคุณภาพ : Sr.QA Supervisor/Asst. QA Manager 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง  สระบุรี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

    หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

§  มีประสบการณ์ด้านบริหารงานประกันคุณภาพในสายการผลิตเครื่องดื่ม 5 ปีขึ้นไป
§  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO22000,BRC
§  สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
§  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
§  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้  
 
 
 
แผนกคลังสินค้า และจัดส่ง : Driver (ขับรถส่งสินค้า) 1 ตำแหน่ง
 

          

ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6
§  มีประสบการณ์ด้านการขับรถส่งสินค้า
§มีความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
§  มีความรู้เรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี
§  มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 
 
 
แผนกคลังสินค้า และจัดส่ง : WH & Logistic Supervisor 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

คุณสมบัติ

§ วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
§  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า ในระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป
§  มีประสบการณ์ด้าน WH & Logistics ในโรงงานอาหารหรือสำหรับธุรกิจอาหารจะพิจารณา

    เป็นพิเศษ

§  สามารถขับรถโฟร์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
§  มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP , ISO 9001 , ISO22000
§  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS.Office  Mfg. Pro (ERP)ได้  
 
 
1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9 ถัดไป
โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 19 - 20 อาคารปาร์คเวนเชอร์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-785-8888
โทรสาร 02-785-8825
อีเมล์ : hrm@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com