Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
แผนกทรัพยากรมนุษย์ : ER Supervisor (หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,
   จิตวิทยาอุตสาหกรรม นิติศาสตร์ สันทนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
§  มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 4 ปี
§  มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   กับงานบริหารงานบุคคล
§  มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
   ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
§  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 
 
 
แผนกคลังสินค้า : W/H Leader 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานนวนคร   ปทุมธานี  

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขา
§  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 3 ปีขึ้นไป
§  หากมีประสบการณ์ด้านการควบคุมวัตถุอันตราย พิจารณาพิเศษ
§  สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้
§  มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP ,
   ISO 9001 , ISO22000
§  หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS.Office Mfg. Pro (ERP)ได้
§  สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
 
 
 
แผนกคลังสินค้า : W/H Officer 2 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานนวนคร   ปทุมธานี  

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
§  มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 2 ปีขึ้นไป
§  หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถ Forklift, Reach Track
   จะพิจารณาเป็นพิเศษ
§  มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000
§  สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS.Office ได้  
 
 
 
แผนกคลังสินค้า : W/H Supervisor 2 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานนวนคร  ปทุมธานี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
§  มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า ด้านการควบคุมการ
   รับ-จ่าย-เก็บสินค้า 4 ปี ขึ้นไป
§  หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถ Forklift, Reach Truck 
   หรือมีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP, SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
§  มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000, GMP, HACCP,
   ISO 22000:2005และ ISO 14001:2004 (สามารถจัดทำและทบทวน
   WP, WI ได้)
§  สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
§  มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
 
 
1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6 ถัดไป
โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 19 - 20 อาคารปาร์คเวนเชอร์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-785-8888
โทรสาร 02-785-8825
อีเมล์ : hrm@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com