Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง : Driver (ขับรถส่งสินค้า) 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษา ม.3 – ม.6
§  มีประสบการณ์ด้านการขับรถส่งสินค้า
§  มีความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
§  มีความรู้เรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี
§  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 
 
 
แผนกประกันคุณภาพ : Chemical Leader - Laboratory 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี      

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเคมี
§  มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
§  สามารถใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
§  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001 และ ISO 17025

   มีความละเอียดรอบคอบและมีภาวะความเป็นผู้นำ 

 
 
 
แผนกจัดซื้อ : Purchasing Supervisor 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานนวนคร   ปทุมธานี

คุณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรม,
   สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
§  มีประสบการณ์ 5  ปี ในสายงานจัดซื้อเครื่องจักร, เครื่องมือ,
   อุปกรณ์วิศวกรรม
§  มีความรู้ด้านระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง หากเคยปฏิบัติงานในโรงงานอาหาร
   หรือเคยใช้  
§  Program ERP / SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
§  มีทักษะด้านการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
§  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
§  มีความโปร่งใสและเป็นผู้นำที่ดี
§  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 
 
 
แผนกHR&ADMIN : HR&Admin Officer 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานอมตะนคร  ชลบุรี

คณสมบัติ

§  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
§  มีประสบการณ์ด้านธุรการบุคคลอย่าง  1 – 3 ปี
§  สามารถวางแผนและบริหารจัดการระบบงานได้ดี
§  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP,
   ISO 9001:2000 และ ISO14001:2004
§  มีService Mind และมีความคล่องตัว
   สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 
 
1  - 2  - 3  - 4  - 5 ถัดไป
โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 19 - 20 อาคารปาร์คเวนเชอร์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-785-8888
โทรสาร 02-785-8825
อีเมล์ : hrm@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com