Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
แผนกProduction Beverage : Operator 4 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี

คุณสมบัติ

§ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้ากำลัง
§ มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในด้านการควบคุมเครื่องจักร
§ หากมีประสบการณ์ในด้านการควบคุมเครื่องRobot, Caser, Labeler,

   Palletizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

§ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 
 
 
แผนกEngineering : Maintenance & PM Technician 3 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี

คุณสมบัติ

§ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาไฟฟ้ากำลัง
§ มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
§ มีความรู้ความเข้าใจระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร (PM/TPM)
§ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและสามารถทำงานล่วงเวลาได้
§ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
 
 
แผนกEngineering : Maintenance & PM Leader 1 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี

คุณสมบัติ

§ ปวส. สาขาไฟฟ้า
§ มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต
§ มีความชำนาญด้านการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรPM
§ มีความรู้ความเข้าใจในระบบTPM
§ มีทักษะในการวางแผน การคิดเชิงวิเคราะห์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ
§ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 
 
 
แผนกประกันคุณภาพ : QC Staff 4 ตำแหน่ง
 

ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี

คุณสมบัติ

§ มัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. หรือเทียบเท่า
§ มีประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านการตรวจรับวัตถุดิบ ,
   ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต
§ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001, 
   SO22000, ISO14001
§ มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะด้านการสื่อสาร
 
 
1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8  - 9 ถัดไป
โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 19 - 20 อาคารปาร์คเวนเชอร์
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-785-8888
โทรสาร 02-785-8825
อีเมล์ : hrm@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com