Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
แผนกProductivity Improvement & Project : Senior Supervisor / Assistant Manager 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ

§ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
§มีประสบการณ์ 5- 7 ปี ขึ้นไป ในด้าน Production Process Improvement,

  การออกแบบกระบวนการผลิต,ออกแบบติดตั้ง

  เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   

§สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad แก้แบบงานโครงสร้าง หรือตัดแบบ Auto Cadได้
§มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO22000, ISO14001
§สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD, โปรแกรมทางสถิติ ได้ในระดับดี
§สามารใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 
*ปฏิบัติงานที่โรงงาน
 
 
แผนกวิศวกรรม : Maintenance & PM Technician 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ

§ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง  หรือ สาขาเครื่องกล

§มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

§สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและทำงานล่วงเวลาได้
§ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
*ปฏิบัติงานที่โรงงาน
 
 
แผนกวิศวกรรม : Utility & Facility Supervisor 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ

§ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
§มีประสบการณ์ 5 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบต้นกำลัง
§มีความรู้ระบบTPM และระบบคุณภาพGMP,HACCP,ISO9001,ISO22000,ISO14001
§สามารถใช้โปรแกรมAuto CAD และPLCได้
§หากมีใบอนุญาตผู้วิชาชีพ (กว) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
*ปฏิบัติงานที่โรงงาน
 
 
แผนกวิศวกรรม : Assistant Maintenance Manager 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ

§ปริญญาตรี /โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ,สาขาเครื่องกล หรือสาขาแมคคาทรอนิกค์

§มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ทางด้านงานซ่อมบำรุง

  เครื่องจักรในโรงงานอุตสหากรรมอาหาร

§มีความชำนาญด้านการบริหารงานซ่อมบำรุงและ

  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

§มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO22000, ISO14001
§มีความรู้ระบบ TPM เป็นอย่างด๊
 
*ปฏิบัติงานที่โรงงาน
 
ย้อนกลับ 1 -  2 -  3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8 ถัดไป


โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 36 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-768-8888
โทรสาร 02-768-8889

สำนักงานใหญ่
อีเมล์ : recruit@oishigroup.com
 
โรงงาน
อีเมล์ : recruitcenter@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com