Get Adobe Flash player
   
  Home/Contact Us/Career  
 
 
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง - เครื่องดื่ม : Warehouse Supervisor 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ

§ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
§มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารคลังสินค้า
§มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO9001,ISO22000 ,ISO14001
§มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
§หากเคยใช้งานระบบSAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 
*ปฏิบัติงานที่โรงงาน
 
 
แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง - เครื่องดื่ม : Assistant Warehouse & Logistic Manager 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ
§ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, Supply Chain Management,
  บริหารการขนส่ง, วิศวกรรมอุตสาหการ, การจัดการอุตสาหกรรม, 
  Food Management
§มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า 7 ปี และประสบการณ์ในระดับบริหารงาน 2 ปีขึ้นไป
§มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP , ISO 9001 , ISO22000
§สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

 
*ปฏิบัติงานที่โรงงาน
 
ย้อนกลับ 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8


โออิชิ กรุ๊ป กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ต้องการรับสมัครบุคลากร ที่มีทักษะความสามารถ เข้าร่วมงานหลายอัตรา ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง และสมัครงานได้โดยวิธีการ กรอกใบสมัครออนไลน์ ในตำแหน่งงานที่สนใจ หรือ ส่งจดหมายสมัครงาน หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 36 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-768-8888
โทรสาร 02-768-8889

สำนักงานใหญ่
อีเมล์ : recruit@oishigroup.com
 
โรงงาน
อีเมล์ : recruitcenter@oishigroup.com
 
ติดต่อฝ่ายต่างประเทศ
อีเมล์ : beverageexport@oishigroup.com