อุดรธานี
ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ ถ.ทองใหญ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี