Home/Oishi Brand/Oishi Beverage/Oishi Green Tea  
 
 
 

โออิชิ กรีนที ผลิตจากยอดอ่อนใบชา 3 ใบ จากขั้นตอนการปลูกที่พิถีพิถันในการคัดเลือกใบชาเขียวคุณภาพ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบ Cold Aseptic Filling มาตรฐานระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้คงรสชาติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายของชาเขียวไว้ให้ได้ที่สุด

โออิชิ กรีนที มีรสชาติให้เลือกหลากหลาย ในบรรจุภัณฑ์หลายรูปแบบและขนาด เพื่อให้ผู้ดื่มได้รับความสดชื่น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และได้สุขภาพดี “มีโออิชิ ชีวิตโอจัง”
 

 

500ml 3 รสชาติ

- น้ำผึ้งผสมมะนาว
- ข้าวญี่ปุ่น
- ต้นตำรับ

 

 

380ml 9 รสชาติ

- น้าผึ้งมะนาว
- ข้าวญี่ปุ่น
- ต้นตาหรับ
- ลิ้นจี่
- องุ่นเคียวโฮ
- ฟรุตโตะ สตอเบอร์รี่ เมลอน
- ฟรุตโตะ แอปเปิ้ลเขียว องุ่นขาว
- ไม่มีน้าตาล 0%
- แบล็คที

 

 

UHT 250ml 5 รสชาติ

- น้ำผึ้งผสมมะนาว
- ข้าวญี่ปุน
- ต้นตำรับ
- ลิ้นจี่
- สตรอเบอร์รี่


 

800ml 3 รสชาติ

- น้ำผึ้งผสมมะนาว
- ข้าวญี่ปุน
- ลิ้นจี่

 

 

ขวดแก้ว 2 รสชาติ

- น้าผึ้งมะนาว
- ลิ้นจี่

 

 

Matcha Latte